ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

RIDERS OF CRETE

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος : Καλιτσουνάκης Βασίλης
Αντιπρόεδρος : Νικηφορίδης Βασίλης
Γραμματέας : Δρακωνάκης Ηλίας
Ταμίας : Λαζόπουλος Μανώλης
Έφορος εκδηλώσεων : Τζιβανός Ιάκωβος
Υπεύθυνος δημοσιεύσεων και social media : Πανταζόγλου Φώτης
Υπεύθυνος οδικής ασφαλείας ταξιδιών : Κασσαπάκης Μανώλης

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια:

15/03/2022 – 06/03/2024

Πρόεδρος:Βασίλης Νικηφορίδης
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Δρακωνάκης
Γραμματέας: Βασίλης Καλιτσουνάκης
Ταμίας: Μανόλης Λαζόπουλος
Έφορος εκδηλώσεων: Βαγγέλης Παπαδάκης
Μέλος: Κωσταντίνος Μουλιανάκης
Μέλος: Γιάννης Σφακάκης