Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου.
Εγκρίθηκαν παμψηφεί ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
Ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέλη τα οποία παρευρέθησαν και συντέλεσαν σε ένα εξαιρετικό κλίμα , με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις.